Chiếc bông vụ quay cuồng

Nửa khuya lắc rắc mưa không dứtPhố buồn cho lạnh cả mùa xuânOnline thấy mẹ còn thao thứcChăn nghèo có đủ ấm tình thân? Sắp sáu giờ trời sao vẫn tốiDọc đường ướt sũng cả vần thơMưa trái mùa, tình anh ngược lốiChiếc bông vụ quay cuồng, tôi đánh cắp giấc mơ (*) (19/1/2018) (*):Đọc tiếp “Chiếc bông vụ quay cuồng”

Create your website with WordPress.com
Bắt đầu